Skip to content

GEDRAGSCODE

De BAPP stelde in 2017 een gedragscode voor de leden op met het oog op het verder professionaliseren van de product media-sector. De leden verbinden zich er toe de volgende punten na te leven :

 1. Duidelijk vermelden welke diensten het bedrijf aanbiedt (beschrijving van de activiteit).
 2. Het goede verloop (Process) opvolgen van de bestellingen op een efficiënte manier, met inbegrip van de goed voor de druk en de leveringstermijn.
 3. Alles in het werk stellen om eventuele klachten zo efficiënt mogelijk op te lossen.
 4. Blijk geven van professionalisme en integriteit bij professionele en sociale activiteiten.
 5. De Belgische wetgeving naleven. Enkele van deze verplichtingen zijn onder meer Auvibel, Bebat, Recupel, Fost Plus, Valipac, FAAV. Deze lijst is niet limitatief.
 6. Duurzame producten en diensten aanbieden die geen schade berokkenen aan mensen, het milieu of de samenleving.
 7. De mensenrechten en het milieu respecteren en de volledige maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen naar de betrokken partijen toe.
 8. Zorgen voor een verzekering voor « Beroepsaansprakelijkheid en Burgerlijke aansprakelijkheid ».
 9. Auteursrecht/copyright van klanten en leveranciers in acht nemen en hun gegevens, merken of logo’s alleen gebruiken met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 10. De geldende Europese normen volgen zoals onder andere REACH, RoHS, CE, EN 71 (deze lijst is niet limitatief).
 11. De jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen of zich laten vertegenwoordigen.
 12. Voor permanente vorming van interne en externe medewerkers zorgen zodat ze over de nodige capaciteiten beschikken om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.
 13. Het lidmaatschap, de gedragscode, de programma’s en de activiteiten bij de BAPP onderschrijven en bevorderen.

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be